Sosyal Sigorta Türleri Nedir?

Ülkemizde en bilinen ve vatandaşlarımızın en çok tabi olduğu sosyal sigorta türleri SGK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’dur. Peki sosyal sigorta türleri nelerdir? Farkları Nelerdir? Detaylar için yazımızı okuyabilirsiniz.

70540

Sosyal Sigorta Türleri Nedir?

SGK

Sosyal güvenlik ve insan hakkı her devletin olmazsa olmaz görevlerinden birisidir. Bu tanıma yönelik olarak da SGK ülkemizde gelirleri kesintiye uğrayan kişilere, kimseye muhtaç olmadan geçinebilme ve yaşayabilme amacı sunabilmek için çalışmaktadır. Ülkemizde Sosyal güvenlik sistemi 5502 ve 5510 sayılı kanunlar ile korunmakta ve standart hale gelmiş durumdadır. Ve daimi olarak tüm vatandaşlarına eşit bir yapıya kavuşmuştur.

Sosyal Sigorta Türleri Nedir?

Bu tanım neticesinde SGK, tüm vatandaşlarına doğumundan ölümüne kadar ve ölümünden sonra da vasilerine – hak sahiplerine sigorta, sağlık ve sosyal yardım alanlarında hizmet vermeyi amaçlamıştır. Genel olarak SGK’nin politikalarını maddeler halinde açıklamak istersek;

  • Sosyal hizmetler sunduğu gerçek ve tüzel kişilere hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek ve bu haklarını kullanabilmek konusunda yardımcı olmak
  • Sosyal güvenlik politikaları uygulayarak ulusal kalkınma ve gelişmeye yardımcı olmak ve bu politikaların geliştirilmesini sağlamak
  • Sosyal güvenlik konularında, global gelişmeleri izleyerek tüm konularda güncel kalmak ve aynı zamanda diğer ülkeler ile sözleşmeler yaparak sosyal güvenlik konusunda çalışma yapmak

Bağ-Kur

Bağ-Kur

Özel sektörde çalışan kişilerin ve bireysel olarak kendi primlerini ödeyen kişilerin sigortalı oldukları bir sosyal sigorta türü ve emeklilik sistemidir. SSK’da olduğu gibi gibi Bağ- kurda da emekli olabilmek için belli seneler boyunca belirli miktarlarda prim ödenmesi gerekmektedir.

Bağ- Kurlu olarak emekli olursanız diğer sosyal sigorta türlerinde olduğu gibi, sağlık masraflarınız devlet tarafından karşılanır hem de emekli maaşı almaya hak kazanarak isteğiniz doğrultusunda artık çalışmak zorunda kalmazsınız.

Emekli Sandığı

Memur ya da hizmetli olarak hizmet veren devlet personellerinin ihtiyarlık, malul olma ve ölüm sigortalarını karşılayan, bu konular ile ilgili her türlü işlemi yapan tüzel bir kişiliği olan bir sosyal sigorta türüdür.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Exit mobile version