1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Spor Disiplin Yönetmeliği Yayımlandı! 13 Temmuz 2019
Spor Disiplin Yönetmeliği Yayımlandı! 13 Temmuz 2019

Spor Disiplin Yönetmeliği Yayımlandı! 13 Temmuz 2019

13 Temmuz 2019 tarihli resmi gazetede, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Spor Disiplin Yönetmeliği” yayımlandı. Spor Disiplin Yönetmeliğine dair tüm detaylar My Memur haberden ulaşabilirsiniz.

A+A-

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “SPOR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ” 13 Temmuz 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yönetmeliğin amacı; Merkez Spor Disiplin Kurulu ve il spor disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını, disiplin ihlalini oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazlarını belirlemektir.

Bu Yönetmelik Bakanlık tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları arasında yurt içinde düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

İl müdürlüklerince düzenlenen veya izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

Bakanlığa bağlı federasyonlar tarafından il müdürlükleri ile koordineli bir şekilde düzenlenen veya bu federasyonlarca düzenlenen ya da izin verilen müsabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

İl müdürlükleri ile bağımsız spor federasyonlarınca il düzeyinde birlikte düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

Merkez Spor Disiplin Kurulu ile il spor disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin ihlallerini ve bu disiplin ihlallerine uygulanacak disiplin cezalarını kapsar.

Bağımsız spor federasyonlarının faaliyet programında yer alan veya bunlardan izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetler ile 5/5/2009 tarihli ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen futbol müsabaka ve faaliyetleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Bu Yönetmelik; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 11 inci maddesi ve ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MERKEZ SPOR DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Merkez Spor Disiplin Kurulu; Bakan tarafından iki yıl için görevlendirilen yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Üyelerin en az beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kişiler olması şarttır.

Merkez Spor Disiplin Kurulu üyeleri kendi aralarından bir Başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer.

Yedek üyeler, herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, sırasıyla ve kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilmiş sayılır. Eksik kalan yedek üye sayısı, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlanır. Bu fıkra uyarınca asıl üyeliğe seçilen yedek üyelerin görev süresi, yerine seçildiği asıl üyenin görev süresi kadardır.

Federasyonlarda veya spor kulüplerinde görevli olanlar, ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla bir süre ile hapis cezasına mahkum edilen veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme ve şike ve teşvik primi suçlarından mahkum olanlar Merkez Spor Disiplin Kurulu üyesi olarak görevlendirilemez.

MERKEZ SPOR DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

Federasyonların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti üzerine Bakan tarafından sevk edilmeleri üzerine bunlar hakkında karar vermek.

Bağlı federasyonlarca ve bunların izni ile yapılan spor müsabakası ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar vermek.

İl spor disiplin kurullarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin olarak karar vermek.

İl spor disiplin kurullarının başkan ve üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde o yerin valisi tarafından sevk edilmeleri üzerine bunlar hakkında karar vermek.

İl spor disiplin kurulları arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarına ilişkin kesin karar vermek.

Disiplin yargılamasına ilişkin iş ve işlemleri spor bilgi sistemine kaydetmek.

Spor Disiplin Yönetmeliğinin tam metni için tıklayınız:

pdf.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler