1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Strateji Geliştirme Başkanlığı Toplulaştırılmış Projelerde Alt Proje Seçimi Ve Ödenek Tahsisi
Strateji Geliştirme Başkanlığı Toplulaştırılmış Projelerde Alt Proje Seçimi Ve Ödenek Tahsisi

Strateji Geliştirme Başkanlığı Toplulaştırılmış Projelerde Alt Proje Seçimi Ve Ödenek Tahsisi

2015 TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNE İLİŞKİN USÜL VE ESASLAR

A+A-

Strateji Geliştirme Başkanlığı toplulaştırılmış projelerde alt proje seçimi ve ödenek tahsisine ilişkin usul ve esaslar.

İndirmek için TIKLAYINIZ

TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE

ALT PROJE SEÇİMİ VE

ÖDENEK TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Adalet hizmetlerinin hukuk devleti ilkesine uygun, modern binalarda

yürütülmesi amacıyla, tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje kapsamında yürütülen adalet ve

ceza infaz kurumu binası yapımı ve ödenek tahsisine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 17/10/2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

30/09/2014 tarihli ve 2014/6841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “2015 Yılı

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın 5 inci maddesinin

(1) inci fıkrasının (b) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esasların uygulanmasında;

a) Alt proje: Toplulaştırılmış proje içerisinde yer alan her bir projeyi,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Bütçe kaynağı: Bütçe Kanunu ile tahsis edilmiş ödenekleri,

ç) Toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı

itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,

d) Yargı çevresi: Adalet binalarının bulundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî

yönden bağlanan il merkezi ve ilçelerin idarî sınırlarını,

e) İhtiyaç belirleme:

1) Adalet binaları için; bir yerin nüfusu, nüfus artış hızı, mevcut iş durumu, iş artış

hızı, mevcut mahkeme sayısı, kadro durumu, yargı alanı ve coğrafi bölgesi, yeni hükümet

konağı yapımı ile ilgili çalışma bulunup bulunmadığı, adliye yapımı için önerilen yerin

uygunluğu, coğrafi, ulaşım ve sosyo-ekonomik durumu dikkate alınarak mahkeme, oda ve

duruşma salonları, yemekhane, kütüphane, konferans salonu, kafeterya, misafirhane, otopark

gibi,

2) Ceza infaz kurumu binaları için; bir yerin nüfusu, nüfus ve suç artış hızı, ceza infaz

kurumunun kapasitesi, yeri, ceza infaz kurumu yapımı için önerilen yerin uygunluğu, coğrafi,

ulaşım ve sosyo-ekonomik durumu dikkate alınarak ceza infaz kurumu ek kapasitesi,

yemekhane, kütüphane, konferans salonu gibi ihtiyaç, sayı ve büyüklüklerinin belirlenmesini,

f) Yatırım programı teklifi: Orta Vadeli Programda yer alan amaç, politika ve

öncelikler ile yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali

çerçeve ve bütçe tahminlerine göre Bakanlığımızca hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığına

sunulan, devam eden ve yıl içinde başlanılması, alınması ve bitirilmesi düşünülen inşaat, etütproje,

makine-teçhizat, bakım-onarım, büyük onarım, taşıt alımı ve kamulaştırma projelerinin

tamamını içeren program teklifini,

g) Yatırım programı: Orta Vadeli Programda yer alan amaç, politika ve öncelikler ile

yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali çerçeve ve

bütçe tahminlerine göre kamu idarelerince hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığınca uygun

görülen, kamu idarelerine ait devam eden ve yıl içinde tamamlanması öngörülen inşaat, etütproje,

makine-teçhizat, bakım-onarım, büyük onarım, taşıt alımı ve kamulaştırma projelerinin

tamamını içeren programı,

ifade eder.

2

İKİNCİ BÖLÜM

Yeni Bina Yapımı İlkeleri ve Ödenek Tahsisi

Yeni adalet binası yapımına ilişkin ilkeler

MADDE 4 – (1) Yeni adalet binası yapımına karar verilirken, Bakanlık Stratejik

Planı ile 2015 yılı Performans Programında yer alan amaç, stratejik hedef ve performans

hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik yatırımların planlanmasında;

a) Mevcut adalet binasının konumu, hükümet konağı içerisinde veya kiralık olması

durumu, büyüklüğü ve ihtiyacı karşılama kapasitesi,

b) Yeni hükümet konağı yapılması veya adalet binası için ayrı bir blok oluşturulması

durumu,

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bina tahsis imkânı,

ç) Zorunlu hallerde ek bina, tadilat veya kiralama suretiyle ihtiyacın giderilme imkânı,

d) Birleştirilecek adliye bulunması durumu,

e) Adalet binası yapılacak yerlerde bölgenin coğrafi, ulaşım ve sosyo-ekonomik

durumu,

f) Adalet binası yapımına uygun bir arsanın Bakanlığımıza tahsisinin yapılmış olması,

gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Yeni ceza infaz kurumu binası yapımına ilişkin ilkeler

MADDE 5 – (1) Her ağır ceza mahkemesi merkezine kapalı ve açık ceza infaz

kurumu yapımı genel ilkesi doğrultusunda; Bakanlık Stratejik Planı ile 2015 yılı Performans

Programında yer alan amaç, stratejik hedef ve performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine

yönelik yatırımların planlanmasında;

a) Mevcut ceza infaz kurumunun yeri, fiziki durumu ve kapasitesi itibariyle eğitim ve

iyileştirme yapılamaması,

b) Mülhakat ilçelerindeki ceza infaz kurumlarının kapasiteleri ve kapatılma süreci,

c) Bölgenin coğrafi, ulaşım ve sosyo-ekonomik durumu,

ç) Güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde yerleşim alanı içerisinde bulunması,

d) Nüfus, göç hareketleri ile suç oranları,

e) Ek bina veya tadilat yapılmak suretiyle ihtiyacın kısa vadede karşılanma durumu,

f) Ceza infaz kurumu binası yapımına uygun bir arsanın Bakanlığımıza tahsisinin

yapılmış olması,

gibi hususlar dikkate alınacaktır.

Ödenek tahsisi

MADDE 6 – (1) Projelerin başlama bitiş süreleri dikkate alınarak öncelikle yıl içinde

bitecek projelere ödenek tahsis edilir. Ancak deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler ile

önceden öngörülemeyen durumlarda bu kısıtlama uygulanmaz.

(2) Yıl içinde ihalesi yapılacak projelere, en az proje bedelinin yüzde onu kadar

ödenek tahsis edilir.

3

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeni Bina Yapımı İhtiyacının ve Yatırım Programı

Tekliflerinin Belirlenmesi

Adalet binası yapımına ilişkin ihtiyacın belirlenmesi

MADDE 7 – (1) Dördüncü maddede belirtilen ilkeler dikkate alınarak yeni adalet

binası yapımı ve yerinin tespiti İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından

değerlendirilerek, uygun görülen yerler yatırım programına teklif edilmek üzere tahmini

ihtiyaç listesi ile birlikte Teknik İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Teknik İşler Dairesi

Başkanlığı tarafından inşaat maliyeti tespiti ve bütçe planlaması yaptıktan sonra belirlenen

yerlere ilişkin projeler, Kalkınma Bakanlığınca yatırım programına alınması amacıyla Strateji

Geliştirme Başkanlığına bildirir.

Ceza infaz kurumu binası yapımına ilişkin ihtiyacın belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Beşinci maddede belirtilen ilkeler dikkate alınarak yeni ceza infaz

kurumu binası yapımı ve yerinin tespiti Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından

değerlendirilerek, uygun görülen yerler yatırım programına teklif edilmek üzere tahmini

ihtiyaç listesi ile birlikte Teknik İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Teknik İşler Dairesi

Başkanlığı inşaat maliyeti tespiti ve bütçe planlaması yaptıktan sonra belirlenen yerlere ilişkin

projeler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından son değerlendirilmesi yapılarak

Kalkınma Bakanlığınca yatırım programına alınması amacıyla Strateji Geliştirme

Başkanlığına bildirir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu usul ve esaslar Bakan tarafından onaylandığı tarihten itibaren

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu usul ve esasları Adalet Bakanı yürütür.

 

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.