1. HABERLER

  2. TAŞERON

  3. Taşeron Kapsamına Alınmayan İşçiler TBMM Gündeminde
Taşeron Kapsamına Alınmayan İşçiler TBMM Gündeminde

Taşeron Kapsamına Alınmayan İşçiler TBMM Gündeminde

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu hafta itibarıyla TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi ile 6 ay çalıştığı halde sürekli işçi kadrosuna alınmayanlar için kamuda istihdam hedefleniyor.

A+A-

Bu hafta itibarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan kanun teklifi ile taşeron işçilerden en az altı ay çalıştığı halde sürekli işçi kadrolarına alınmayanlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılanların, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeleri öngörülüyor.

My Memur olarak kanun teklifinin TBMM’de görüşmeleri başlamasından önce kamuoyunda gündem oluşturarak destek sağlamayı hedeflemekteyiz. Kanun teklifi detayları şu şekildedir:

24 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilere yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile binlerce taşeron işçinin sürekli işçi kadrolarına geçirildiği açıklanmıştır. Ancak yapılan düzenleme taşeron işçilerin tamamını kapsamamıştır. Kapsama alınmayan kuruluşların başında KİT'ler gelmektedir.

Tüm şartları taşıdıkları hâlde ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel giderleri yüzde 70’in altında olduğu gerekçesiyle birçok bakanlık ve kurumda çalışan taşeron işçilere de kadro verilmemiştir. Bilgi işlemci, laborant, tekniker, kimyager, radyolog, kiralık araç şoförü, joker işçi gibi binlerce taşeron işçisi kadro alamadığından büyük mağduriyet yaşamıştır. İhalede personel çalıştırmanın yanı sıra; malzeme, cihaz, yazılım ve benzeri işlerde olması bu çalışanların taşeron işçisi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır.

4 Aralık 2017 tarihinden önce çalışmış olanların kapsam dışında bırakılmış olması da büyük bir mağduriyet yaratmıştır. Bu durumun hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Çünkü yıllarca taşeron işçi olarak çalışıp 4 Aralık öncesi görevlerine son verilmiş olanlar kadro alamamış iken sadece 4 Aralık günü işe başlayanlar kadroya geçirilmiştir. Amaç taşeron işçi çalıştırılmasına son verilmesi; kurum ve ihale ayrımı yapılmadan taşeron işçilerin tamamının kadroya geçirilmesi daha uygun olacaktır.

Kanun Teklifi ile en az altı ay taşeron işçisi olarak çalıştığı halde sürekli işçi kadrolarına alınmayan yüzde 70 mağdurları ve 4 Aralık mağdurları ile KİT'ler, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde çalıştırılan taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrolarında istihdamı öngörülmektedir.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

MADDE 1- 27 Haziran 1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23’üncü maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve Geçici 35’inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 36- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23’üncü ve Geçici 24’üncü maddelerinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel bütçeli kamu kuruluşları ve kanunla kurulmuş birlik ve kooperatiflerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 2017 yılında en az altı ay çalıştırılmış olanlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak gerekiyor.

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak gerekiyor.

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak gerekiyor.

ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek, kaydıyla, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı olarak başvurmaları halinde, idarelerince sürekli işçi kadrolarına geçirilir.

Bu maddenin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği ve bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin içinde işçilik gideri oranına bakılmaz.

Geçici 23’üncü ve 24’üncü maddelerin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri, bu madde kapsamında yer alanlar hakkında da kıyasen uygulanır.

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Kanun teklifi tam metni için TIKLAYINIZ.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
8 Yorum
İlgili Haberler