Taslak Hazırlandı! Üniversitelere Yeni Model Geliyor!

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından yeni bir taslak hazırlandı.

63125

Tüm Üniversiteleri Kapsayacak

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından hazırlanan Yükseköğretim Reformu Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi adlı taslakta üniversitelerin mali ve hukuki statülerine göre sınıflandırılması yer alıyor. Sınıflandırma devlet üniversitelerinin yanı sıra özel ve vakıf üniversitelerini de kapsayacak. Hazırlanan yeni taslak öneriye açıldı.

Üniversite Konseyleri Oluşturulacak

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun hazırladığı yeni taslaktaki modele göre devlet üniversitelerinde, üniversite konseyleri oluşturulacak, üniversitenin üst yönetimi rektör ve bu konseyden oluşacak. Konseyde yer alan kişiler üniversitenin üstlendiği misyona uygun olarak toplum ve çeşitli sektörlerle etkileşim halinde olacaklar ve üniversite ile toplum arasında bir köprü görevi yürütecekler.

Üniversiteler Nasıl Sınıflandırılacak?

Taslakta her üniversitenin kendi yapısına uygun modeller öneriliyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu da dahil olmak kaydıyla yapılacak olan idari ve hukuki tüm düzenlemeler yeniden ele alınacak, üniversiteler sınıflandırılacak.

Üniversitelerin sınıflandırılmasında mali ve idari statülerine göre devlet – özel – vakıf üniversitesi olarak değerlendirilecek.

Misyonlarına göre ala alındıklarında ise eğitim, araştırma, mesleki eğitim, topluma hizmet özellikleri öne çıkacak.

Üniversiteler ayrıca kapsamları açısından da sınıflandırmaya tabi olarak; tematik, sınırlı alanlarda uzmanlaşmış ve çok yönlü olup olmadıklarına bakılacak.

Yabancı Dil Eğitimleri Sınırlandırılacak

Tüm bu çalışmalar kapsamında üniversitelerin kurumsal kimliklerine uygun olarak gelişimlerinin sağlanması amaçlanacak.

Hazırlanan taslakta ayrıca üniversitelerde istihdamın artırılması için çalışmalar da planlandı. Buna göre devlet üniversiteleri bünyesindeki meslek yüksekokullarına bağlı olarak her bölgede bölgesel mesleki eğitim üniversiteleri kurulacak.

Açıköğretim ile eğitim veren üniversiteler de yeniden yapılandırılacak.

Yükseköğretim programlarında yer alan, ancak işlevselliği az olan yabancı dil eğitimlerinin de sınırlandırılması planlanıyor.

Exit mobile version