Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor!

Ticaret Bakanlığı alanında ilgili bölümlerden mezun adaylar için sınavla giriş yapabilecekleri Ticaret Uzman Yardımcısı alımı yapıyor.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor!

Ticaret Bakanlığı belirlediği her bölüm için belirli KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar adayların çağırılacağı yazılı sınavla Ticaret Uzman Yardımcısı alımı yapıyor.

Ticaret Bakanlığı Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8. ve 9. derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda toplamda 60 kişi için Ticaret Uzman Yardımcısı alımı yapıyor.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzman Yardımcısı için Öğrenim Dalları

İktisat: 12 Kişi

 • KPSS-P14
 • KPSS-P15
 • KPSS-P16
 • KPSS-P17

Kamu Yönetimi: 10 Kişi

 • KPSS-P29
 • KPSS-P30
 • KPSS-P31
 • KPSS-P32

Hukuk: 9 Kişi

 • KPSS-P4

Uluslararası İlişkiler: 8 Kişi

 • KPSS-P34
 • KPSS-P35
 • KPSS-P36
 • KPSS-P37

İşletme: 7 Kişi

 • KPSS-P24
 • KPSS-P25
 • KPSS-P26
 • KPSS-P27

İstatistik: 5 Kişi

 • KPSS- P12
 • KPSS-P13

Endüstri Mühendisliği: 5 Kişi

 • KPSS-P2
 • KPSS-P3

Maliye: 2 Kişi

 • KPSS-P19
 • KPSS-P20
 • KPSS-P21
 • KPSS-P22

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: 2 Kişi

 • KPSS-P25

Sınava Katılmak için Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi şartlarını taşımak,
 • 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 • ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme sınavından 70 ve üzeri puan almak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak,
 • Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. Sınav ücretinin ne şekilde ve hangi hesaba yapılacağı Bakanlık tarafından resmi web adresi www.ticaret.gov.tr adresinden duyurulmuştur.

Yazılı Sınav Konuları

Yazılı sınav klasik usulde ve 2 oturum şeklinde yapılacaktır.

I.Oturum: Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi

II.Oturum: Yabancı Dil Bilgisi

Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları %20 Alan Bilgisi, %40 Genel

Ekonomi Bilgisi ve %40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.

Sınav Başvuru Tarihi ve Şekli

Sınav başvuruları 14/06/2021-23/06/2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

Sınav tarihi ve Yeri

Yazılı sınav 11/07/2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

İller Bankası Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapıyor!

Exit mobile version