Trakya Üniversitesi 62 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Trakya Üniversitesi hastanede görevlendirilmek üzere belirli sayıda sözleşmeli personel alımı yapıyor.

Trakya Üniversitesi 62 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Trakya Üniversitesi 6 farklı alanda belirlediği kontenjanlarda farklı meslek grupları için personel alımı yapıyor.

Trakya Üniversitesi Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Bölümleri

 • Eczacı: 1 Kişi
 • Hemşire: 53 Kişi
 • Sağlık Teknikeri: 6 Kişi
 • Laborant: 1 Kişi
 • Röntgen Teknisyeni: 1 Kişi
 • Diğer Sağlık Personeli: 1 Kişi

Sözleşmeli Personel için Aranılan Şartlar

 • vatandaşı olup, 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Adaylar hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasına engel bir durumunun olmaması,
 • Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak,
 • Müracaat edilecek unvan için aranılan başvuru şartlarını taşıyor olmak,
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması,
 • ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır.

Başvuru Yeri ve Zamanı

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

 • Kimlik Belgesi fotokopisi,
 • Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
 • Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika, çalışma ve tecrübeye ilişkin belge
 • Lisans mezunları 2020 KPSSP3 puanını, Ön lisans mezunları 2020 KPSSP93 puanını, Ortaöğretim mezunları 2020 KPSSP94 puanını gösteren belge 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Not: Adaylar sadece tek bir unvan için pozisyon kodu belirterek başvuru yapacaklardır.
 • Başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak sonuçlar, trakya.edu.tr adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 21 Haziran 2021

 Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor!

Exit mobile version