1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Kasım 2014 Resmi gazete

A+A-

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Zümre öğretmenler kurulu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve aynı maddenin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üyeler: Öğretmen sınıfına mensup bütün subaylar ile derse giren subay, astsubay ve sivil öğretmenler dahil tüm öğretmenler ile öğrenci amirliği/öğrenci grup komutanlığı, plan-program şube müdürlüğü, ölçme-değerlendirme şube müdürlüğü, eğitim destek şube müdürlüğü ile rehberlik ve danışma şube müdürlüğü/kısım amirliği veya muadili görevlere atanan personelden oluşur.”

“(2) Öğretmenler Kurulu ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca Okul Komutanının gerekli gördüğü zamanlarda da kurul toplanır.

a) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve Okul Komutanının onayından sonra uygulamaya konulur.

b) Öğretmenler kuruluna gerektiğinde bilgi almak amacı ile konu ile ilgili diğer personel de çağrılabilir. Ancak, bunların oy hakkı yoktur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınıf öğretmenler kurulu okul komutanının yazılı emri ile toplanır.

a) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve Okul Komutanının onayından sonra uygulamaya konulur.

b) Sınıf öğretmenler kuruluna gerektiğinde bilgi almak amacı ile konu ile ilgili diğer personel de çağrılabilir. Ancak, bunların oy hakkı yoktur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Zümre öğretmenler kurulu

MADDE 9/A – (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Kurul Başkanı kuruldaki en kıdemli öğretmendir.

(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve Okul Komutanının onayından sonra öğretmenlere duyurulur.

(3) Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının dokuzuncu sınıflarına, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilköğretim okulları ile bu okullara denkliği kabul edilmiş yabancı ilköğretim okullarından sınava giriş yılında mezun olanlardan makam/komutanlıklarca saptanan kontenjana göre sınavla öğrenci alınır.”

“(2) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının ara sınıflarına öğrenci alınmaz.”

“(3) Astsubay hazırlama okullarından askerî liselerin dokuzuncu sınıflarına öğrenci alınabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okullarının eğitim-öğretim süresi dört yıldır.”

“(6) TSK Ortaöğretim okullarında bir ders saati süresi 40 dakikadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Askerî liselerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerine, astsubay hazırlama okullarında ise okulların branş özelliğine göre Anadolu güzel sanatlar,  Anadolu meslek veya meslek liselerinin meslek alan/dallarına denk programlar uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Öğrencilerin korunması

MADDE 24/A – (1) Okul Komutanlığınca öğrencilerin;

a) Her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu vb. maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması,

b) Cinsel sömürü, pornografi, teşhir, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,

c) Diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması,

konularında veli veya aileyle, gerekli görüldüğünde diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

(2) Bu tedbirler kapsamında, okul yönetimince; alınan ihbar, şikâyet, duyumla ve gerekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz öğrenci davranışlarının fiilî ve suça dönüşmesini engellemek, eğitim ortamlarının güvenliğini sağlamak ve öğrencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak amacıyla yatakhane, yemekhane, dershane, sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer yerler aranır, idari kontrol ve tedbir amaçlı bu arama ve inceleme işleri öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden öğrencinin sınıf amirliklerince (Filo Komutanlıklarınca) yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Nakil ve geçiş:

a) Askerî liselerden diğer okullara (mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki) nakil ve geçişlerde, nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla bütün sınıflardan nakil ve geçiş yapılır.

b) Silahlı Kuvvetler Bando Astsubay Hazırlama Okulundan güzel sanatlar lisesinin müzik programını uygulayan okullara nakil ve geçişlerde, nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla bütün sınıflardan nakil ve geçiş yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Hazırlık sınıfı dâhil beş yıllık eğitim yapan öğrenciler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında veya daha önceki yıllarda askerî liselere giren öğrencilere, okullarından mezun oluncaya kadar, bu Yönetmeliğin 1 inci, 6 ncı, 8 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddeleri ile 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılan hükümleri uygulanır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ilk eğitim-öğretim yılının başında yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/5/2008

26865

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/10/2012

28445

6 Kasım 2014 Tarihli ve 29167 Sayılı Resmi Gazete

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.