1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. TÜBİTAK 36 Personel Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS Şartsız Personel Alımları
TÜBİTAK 36 Personel Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS Şartsız Personel Alımları

TÜBİTAK 36 Personel Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS Şartsız Personel Alımları

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ARDEB 32 personel alımı ile BİLGEM 4 personel alımı yapacak. Tübitak personel alımı şartları My Memur haberde.

A+A-

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 32 PERSONEL alımı ile TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 4 personel olmak üzere toplam 36 KPSS şartsız personel alımı yapılacak. Başvurular 22 Nisan 2020 tarihine kadar yapılabilecektir.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMLARI KONTENJAN DAĞILIMI

2 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Lisans Bölümleri Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi veya Sosyal ve Siyasal Bilimler.

1 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Lisans Bölümleri Matematik, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Ekonometri, Finansal Ekonometri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Uluslararası İlişkiler veya İşletme Enformatiği

1 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Lisans Bölümleri İstatistik, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği

2 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Maden Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

2 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Çevre Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

3 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Eczacılık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoenformatik ve Genetik, Biyomühendislik, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Orman Fakültesi, Ziraat Fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makineleri, Tarım Teknolojisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri İktisat, Ekonomi veya Ekonomi ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri İstatistik bölümünü bitirmiş olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Alımı: Lisans Bölümleri Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Lisans Bölümleri Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İktisat, Ekonomi veya Ekonomi ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Lisans Bölümleri Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,  Aktüerya, Aktüerya Bilimleri veya Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

4 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Lisans Bölümleri Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı, Grafik Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar veya İletişim ve Tasarım bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak. (TBTK.ARDEB.2020-1.19 referans kodlu pozisyon hariç)

i. Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonları için;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı 15 + 10.000 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,00 Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır). Tecrübe yılı başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

f) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

İlan metni için TIKLAYINIZ.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler