TÜBİTAK MAM Uzman ve Uzman Yardımcısı Alım İlanı

TÜBİTAK MAM Uzman Yardımcısı ve Uzman alımı gerçekleştirecek.

12587
Daha Fazla Göster

İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Referans Kodu: TBTK.MAM.2015-02.BHSB.01 Uzman Yardımcısı / Uzman

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin sunucu ve sistemleri, ağ cihazları ve güvenlik cihazlarının yönetimini yapmak, ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sunucu ve sistem altyapısına, ağ ve güvenlik bileşenlerine yeni cihaz ve sistemler eklemek. Bunların kurulum ve yönetimlerini yapmak, sunucu, sistem ve ağ yöneticiliği ile ilgili çeşitli ihtiyaçlar için çözümler üretmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı            :              1

Personelin Görev Yapacağı Şehir             :              Gebze/KOCAELİ

Referans Kodu: TBTK.MAM.2015-02.BHSB.02 Uzman Yardımcısı / Uzman

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde devam eden Oracle ve web yazılım projelerinde geliştirme ekibi ile varolan Oracle web yazılımları için iyileştirme çalışmalarına dâhil olmak, yeni yazılım çözümleri üretmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı            :              1

Personelin Görev Yapacağı Şehir             :              Gebze/KOCAELİ

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Referans Kodu: TBTK.MAM.2015-02.BHSB.01 Uzman Yardımcısı / Uzman

Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği,

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği

Sistem ve ağ yöneticiliği konularında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

Tercih edilen nitelikler;

Windows Server ve Unux işletim sistemleri yükleme, yapılandırma ve yönetimi yapmış olmak,

Ağ protokolleri ve ağ cihazları bilgisi ile bunların yapılandırma ve yönetimini yapmış olmak,

Referans Kodu: TBTK.MAM.2015-02.BHSB.Q2

Uzman Yardımcısı / Uzman

Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri

Endüstri Mühendisliği

ASP.NET, C# teknolojilerinde en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

Tercih edilen nitelikler;

SQL konusunda bilgi sahibi olmak,

Veri tabanları konusunda biigi sahibi olmak,

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak {erkek adaylar İçin),

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +               , 10,000                                               >3,00

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin

Toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir).

Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

 Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

 

Referans No

KPDS

TOEFL

TOEFL

TOEFL

FCE

CAE

CPE

UDS

IBT

CBT

PBT

YDS

 

 

 

Tüm Referans Kodları İçin

65

61

173

500

B

C

C

KPDS     : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS       : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil      Sınavı

YDS        : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

TOEFL IBT            : Test of               English  as a        Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT          : Test of               English  as a        Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT          : Test of               English  as a        Foreign Language – Paper-Based Test

FCE        : First Certificate              in English

CAE        : Certificate in Advanced English

CPE        : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar www.mam.tubitak.qov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi zorunludur.

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de iletmeleri gerekmektedir.),

Lisans (ve varsa yüksek lisans) transkript belgesi,

Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge),

Özgeçmiş,

Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü,

ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı),

ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı).

Son başvuru tarihi 28.01.2016 tarihi saat 17.00’ye kadardır. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

Başvurunun Referans Kodu seçilerek yapılması şarttır. Referans Koduna yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar en fazla 2 (iki) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümün (g) maddesine göre, oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel sayısının 5 (beş) katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için “3) Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Baskanlığı’nın (www.tubitak.qov.tr) ve MAM’ın (www.mam.tubitak.qov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres:  TÜBİTAK Marmara Araştırma     Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta:               [email protected]

Telefon:              0262 675 35 89

0262 675 35 18

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
TÜBİTAK MAM Uzman ve Uzman Yardımcısı Alım İlanı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!