TÜRKAK, Personel Alım Sınavı Yapıyor!

TÜRKAK, belirlediği alanlarda çalıştırılmak üzere alım yapmak amacıyla kendi hazırladığı sınav ile öncülük ediyor.

TÜRKAK, Personel Alım Sınavı Yapıyor!
TÜRKAK, personel alım sınavı pozisyon sayısının dört katı kadar aday giriş sınavına katılım sağlayacak olan kişiler için geri sayım başladı. TÜRKAK, alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir. Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri pozisyonuna KPSSP3 puanı ile personel alımı yapıyor.

TÜRKAK Personel Bölümleri

 • Akreditasyon Uzman Yardımcısı: 10 Kişi
 • Hukuk Müşaviri: 11 Kişi

Sınava Katılmak için Genel Şartlar

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

Özel Şartlar

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için;
 • 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu KPSS sınavından belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
Hukuk Müşaviri için;
 • Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait  KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu” nda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler ve Tarihi

 • Yükseköğrenim mezuniyet belgesi (e-devletten alınabilir) veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği
 • Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları
 • Kurulu Başkanlığı(YÖK) tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,
 • KPSS sonuç belgesi,
 • Yazılı özgeçmiş,
 • Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 16/06/2021 – 30/06/2021
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 12/07/2021 tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.
Sözlü Giriş sınavı 19/07/2021 tarihinde başlamak üzere Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Yüksek Seçim Kurulu Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Exit mobile version