1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun Talep Ettiği Cevap geldi
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun Talep Ettiği Cevap geldi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun Talep Ettiği Cevap geldi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun Talep Ettiği Cevap geldi

A+A-

Türkiye kamu hastaneleri Kurumu yapılacak olan bazı alımlarda maliyet tespiti yapılıp yapılmayacağı ile alakalı yaşanan tereddütten dolayı ve Kamu İhale Kanununda düzenlenen doğrudan temin harcama limitine ilişkin olarak bazı idarelerin bulundukları belediye sınırlarının değişmesiyle uygulanacak parasal sınır konusunda Kamu İhale Kurumundan görüş talep etmiştir.

Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı ise Türkiye kamu hastaneleri Kurumu tarafından yaşanan maliyet tespiti yapılmasının zorunlu olup olmadığı hususunda yaşanan tereddütleri ortadan kaldıracak 10 Temmuz 2014 tarihli bir cevap göndermiştir. İşte gönderilen o cevaplar;

CEVAP 1

İlgi yazınızda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen doğrudan temin yöntemine ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine atıf yapılarak anılan yöntem çerçevesinde yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet hazırlama zorunluluğu bulunup bulunmadığı hakkında görüş talep edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde, bu maddede belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabileceği, bu tür alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edileceği düzenlenmiştir. Öte yandan aynı Kanunun 18 nci maddesindeki sınırlı sayma gereğince doğrudan teminin bir ihale usulü olmadığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak Kanunun 9 uncu maddesinde ise ihale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirleneceği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterileceği yer almaktadır. Nitekim Kamu İhale Genel Tebliğinin 21.1.1 nci maddesinde Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın doğrudan temin yapılabileceği açıklanmıştır.

Yukarıda aktarılan düzenlemeler ilgi yazınız çerçevesinde değerlendirildiğinde, doğrudan temin yönteminin bir ihale usulü olmaması nedeniyle Kanundaki çeşitli usul kurallarından bağışık tutulduğu, bu nedenle idarelerin doğrudan temin yönteminde daha esnek hareket edebilecekleri, bu anlamda yaklaşık maliyet tespiti yaparak alım yapmanın da ihale usulleri kapsamında zorunlu tutulduğu, bu nedenle de doğrudan temin yönteminde böyle bir zorunluluktan söz edilemeyeceği, Kanunun belli bir limit dahilindeki alımları düzenlediği 21 nci maddenin (f) bendinde yaklaşık maliyete atıf yaparken 22 nci maddenin (d) bendinde ihtiyaç lafzını kullandığı, buradan hareketle de Kamu İhale Genel Tebliğinin 22.5.1 nci maddesinde işin niteliğine göre idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilecekleri, ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgelerinin onay belgesine ekleneceği, ancak bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Sonuç olarak doğrudan temin kapsamında yapılacak alımlarda idareler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılacağı, bu araştırmanın ilgili mevzuatında belirlenen yaklaşık maliyet hazırlama zorunluluğu olarak değerlendirilemeyeceği ancak Kamu İhale Genel Tebliği Gereği yapım işlerindeki fiyat araştırmasının ilgili Yönetmelikte belirlenen yaklaşık maliyet hesaplama kurallarına göre yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

CEVAP 2

İlgi yazınızda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen doğrudan temin harcama limitine ilişkin olarak bazı idarelerin bulundukları belediye sınırlarının değiştiği belirtilmekte ve uygulanacak parasal sınır konusunda görüş talep edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 nci maddesinin ilk fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 01.02.2014 – 31.01.2015 dönemindeki 47 bin 373 Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçlarının doğrudan temin edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla alım yapılacak yerin büyükşehir sınırlan içine girmesi durumunda yukarıdaki parasal sınır çerçevesinde işlem yapılabileceği konusunda;

Bilgilerini ve gereğim rica ederim.

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.