Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği! 29 Mayıs 2019

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından 29 Mayıs 2019 tarihli resmi gazetede “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personel yönetmeliği detayları My Memur haberde.

featured

29 Mayıs 2019 tarihli resmi gazetede Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından yeni yönetmelik yayımlandı. ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan tüm ayrıntıları tam metni olarak aşağıdaki “PDF” dosyasından ayrıca indirebilirsiniz. My Memur olarak ana hatlarını haberimizde yayımlıyoruz.

Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdamları ile hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

POZİSYONLAR

Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

PERSONEL ALIMI – İSTİHDAM ŞEKİLLERİ

(1) Kurumun asli ve sürekli hizmetleri idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen asli personel eliyle yürütülür.

(2) Kurumda, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, tam zamanlı, yılın, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle yabancı uyruklu geçici personel istihdam edilebilir. Bu fıkra kapsamında istihdam edilecek personel sayısı, asli personel toplam pozisyon sayısının %30’unu geçemez.

PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

(1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek asli personelde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır.

(2) Geçici personelin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

(3) Giriş sınavına tabi olan asli personel için giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan başvuru ilânında belirtilen asgari puanı almış olmak şartı aranır.

(4) Asli personel pozisyonlarında istihdam edileceklerde;

a) Grup koordinatörü için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) İç denetçi için; kamu iç denetçi sertifikasına sahip olmak,

c) Hukuk müşaviri için; hukuk fakültesinden mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak ve mesleğinde en az iki yıl deneyimi bulunmak,

ç) Uzman için;

1) Yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji ve eczacılık bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) Görevin gerektirdiği bir yabancı dilde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,

3) Bor ile ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmak,

d) Şube müdürü için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az beş yıl hizmeti bulunmak,

e) Mali hizmetler uzmanı için; mali hizmetler uzmanı unvanını haiz olmak veya ilgili mevzuatta mali hizmetler uzman yardımcılığı için belirlenen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinin birinden mezun olmakla birlikte kamuda mali hizmetler alanında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

f) Mühendis için; yükseköğretim kurumlarının mühendislik bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

g) Kimyager için; yükseköğretim kurumlarının kimya bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

ğ) Fizikçi için; yükseköğretim kurumlarının fizik bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

h) Biyolog için; yükseköğretim kurumlarının biyoloji bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

ı) Eczacı için; yükseköğretim kurumlarının eczacılık fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

i) Tekniker için; lise üstü iki yıl teknik eğitim veren yükseköğretim programlarının görevin gerektirdiği teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

j) Teknisyen için; teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının görevin gerektirdiği teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

k) Sivil savunma uzmanı için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

l) Muhasebeci için; lise üstü iki yıl mesleki eğitim veren yükseköğretim programlarının muhasebe veya dengi bölümlerinin veya yükseköğretim kurumlarının maliye, iktisat, işletme veya dengi bölümlerinin birinden mezun olmak,

m) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

n) Sekreter ile büro görevlisi için; en az ön lisans mezunu olmak,

o) Şoför için; en az lise mezunu olmak ve en az üç yıl önce alınmış B veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak nitelikleri aranır.

(5) Geçici personel pozisyonlarında istihdam edileceklerde;

a) Yabancı danışman için; danışmanlığına ihtiyaç duyulan alanda belgelendirilebilir kariyer ve yetkinliğe sahip olmak,

b) Yabancı uzman için; uzmanlığına ihtiyaç duyulan alanda belgelendirilebilir deneyim ve yetkinliğe sahip olmak nitelikleri aranır.

PERSONEL SEÇİMİ

(1) Grup koordinatörü, iç denetçi, şube müdürü ve mali hizmetler uzmanı haricindeki asli personel pozisyonlarına giriş sınavı ile alım yapılır. Giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli görevlerine ait kadro ve pozisyonlarında memur, sözleşmeli personel ve öğretim elemanı olarak en az bir yıl hizmeti bulunanlar, merkezi sınav puanı aranmaksızın ve giriş sınavına tabi tutulmaksızın asli personel olarak istihdam edilebilir. Giriş sınavına tabi olmayan asli personel pozisyonlarına, bu fıkra kapsamında alım yapılır.

(3) Geçici personel, istihdam edilmesine ihtiyaç duyulan kişiler arasından giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edilebilir.

Diğer tüm detaylar için tıklayınız:

pdf.jpg

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği! 29 Mayıs 2019

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!