1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. MEB PERSONEL ALIMI

  4. Vekil ve Ücretli Öğretmen Alımı Yapılacaktır.
Vekil ve Ücretli Öğretmen Alımı Yapılacaktır.

Vekil ve Ücretli Öğretmen Alımı Yapılacaktır.

Vekil ve Ücretli Öğretmen alım yapılacaktır.

A+A-

Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapmak üzere Vekil Ve Ücretli Öğretmen Alımı Yapılacaktır.

İlan Metni; İlimiz, okullarında görev yapan sınıf, okul öncesi ve diğer branş öğretmenlerimizden bir kısmının askere gitmesi, bir kısmının ücretsiz izne ayrılması ve bir kısmının da uzun süreli raporlu olmaları nedeniyle, derslerin boş geçmemesi içi n, 657 Devlet Memurları Kanunu' nun 45. maddesi göz önünde tutularak vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.

Buna göre;

A)SINIF ÖĞRETMENLERİ İÇİN;

1-Sınıf öğretmeni yetiştiren fakülte mezunu olan,

2-Eğitim Fakültesi mezunu olan,

3-Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunu olan,

4-Diğer fakültelerin öğretmenlik bölümü mezunu olan,

5-Yüksek lisans yapmış öğretmenlik formasyon sahibi olan,

6-Diğer fakültelerin öğretmenlik meslek bilgisi dersini almış (Formasyon) çeşitli bölüm mezunlarından

B)OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN;

2013-2014 Eğitim-öğretim yılında ilimizde bulunan okul öncesi eğitim kuramlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün 29/07/2011 tarih ve B.08.0.OÖG.0.71.02.00 - 900/1985 sayılı yazısı ile ek ders karşılığı görevlendirilme yapılması istenilmektedir.

Buna göre;

1-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS- 10-121 puan üstünlüğüne göre),

2-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Mezunları dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar ( KPSS-10-121 puan üstünlüğüne göre)

3-Üniversitelerin ev ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları,

4-Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları,

5-Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Önlisans Mezunları,

6-Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup, ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler,

7-Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunu olup, Herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenecek, seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

8-Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup, atanmamış olanlardan okul öncesi eğitimi alanında düzenlenecek seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,

9-80 sayılı talim ve terbiye kurulu kararında yer alan alanlardan mezun olup, atanmamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenecek seminer programını (60 saat) tamamlayanlar arasından ek ders karşılığı görevlendirme yapılacaktır.

C)BRANŞ ÖĞRETMENLERİ İÇİN;

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı Kararı ekindeki Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar doğrultusunda atanabilecek nitelikte olmak,

Görev almak isteyenlerin 25-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları bölümü ve aksaray.meb.gov.tradresinden alacakları matbu dilekçe ve aşağıda istenilen belgelerle bizzat müracaat etmeleri

gerekmektedir.

Görevlendirmeler 2013-2014 KPSS sonuç belgesindeki puan üstünlüğüne (KPSS-10-121) göre yapılacaktır. İSTENİLEN BELGELERPlastik Dosya İçerisinde:

1 -Milli Eğitim Müdürlüğünce verilecek dilekçe

2-Mezuniyet belgesi (aslı fotokopisi)

3-Varsa 2013-2014 Yılları KPSS-10-121 sonuç belgelerinden birisi.

4-Nüfus cüzdanı (aslı fotokopisi)

Tokat Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapmak üzere Vekil Ve Ücretli Öğretmen Alımı Yapılacaktır.

ilgi (a) Kanunun 86.ve 89. Maddesi, ilgi (b) Kararın 9. Maddesinin 2. bendi,  Talim ve Terbiye Kurulunun ilgi (c) Kararı doğrultusunda; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında yapılacak öğretmen görevlendirmeleri için başvurular; 21/08/2014-31/08/2014 tarihleri arasında Müdürlüğümüz http://tokat.meb.gov.tr internet adresi duyurular bölümünde yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler arasında başvuramayan öğretmenler için elektronik ortamda  ikinci bir başvuru alınmayacak, ancak dilekçe ile müdürlüğümüze başvuran öğretmen adaylarının başvuruları, yukarıda belirtilen tarihlerde başvuru yapan öğretmenlerin (internet sitemizde yayınlanan listenin) başvurularının altına eklenecektir.

      BAŞVURU

Başvurular sadece Tokat  Merkez  İlçe ve bağlı köy kasaba okullarına yapılacak görevlendirmeler için geçerli olacak, ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün  talebi doğrultusunda ilçelere başvuru bilgileri verilebilecektir. Diğer ilçelerde görev yapmak isteyenler doğrudan ilgili ilçeye başvuru yapacaktır.

Başvurular tüm branşlarda alınacak, Müdürlüğümüzün var olan veya oluşacak ihtiyaçları doğrultusunda yıl içerisinde değerlendirme yapılarak görevlendirmeler alınan başvurular arasından yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen başvuru tarihlerinde başvuran adaylar kendi aralarında branşları bazında sıralanacak, öğretmen ihtiyaçları öncelikle bu listeden karşılanacaktır. Bu tarihten sonra başvuru yapanlar başvuru listesinin (ilgili alanda) bitmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuru yapanların sıra listesi 02/09/2014 tarihinde Müdürlüğümüze ait http://tokat.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak olup, ihtiyaç bulunan okullara 2014-2015 eğitim-öğretim yılı süresince bu sıralamaya göre görevlendirme yapılacaktır. Yayınlanan listede bilgileri eksik veya hatalı olanların Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Atama Birimi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Müdürlüğümüzün görevlendirme listesinde yer almasına rağmen aynı dönemde başka bir kurumda ve şehirde görevli olan adayların veya atananların Müdürlüğümüze bilgi vermesi gerekmektedir.

Başvuru yapanlar başvuru esnasında herhangi bir evrak teslim etmeyecek, başvurusu kabul edilen ve görevlendirmesi uygun olanlar elektronik başvuruda belirttikleri e-postalarına veya telefonlarına ulaşıldığında başvuru formunun imzalı bir çıktısı ve aşağıda belirtilen evraklarla Müdürlüğümüz atama bürosuna şahsen müracaat edeceklerdir. Beyan ettiği bilgilerde eksik ve hata olan adaya görev verilmeyecektir.

Duyurulan adaylardan kendisine ulaşılamayan veya çağrıldığı halde başvuru evraklarını getirmeyenlerin yerine sıradaki kişi görevlendirilecektir. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için başvuru yapanların iletişim adreslerinin aktif olması gerekmektedir.

Göreve başlatılan adaylardan Milli Eğitim Müdürlüğünün kabul ettiği bir mazereti olmadan görevden ayrılanların aynı yıl içinde ve daha sonraki yıllarda başvuruları kabul edilmeyecektir.

Göreve başlatılan adaylardan geçerli mazereti olanların ise görevden ayrılmadan 30 gün önce Müdürlüğümüze bilgi vermesi gerekmektedir.

21/07/2012 tarihli ve 28360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde “Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.” denildiğinden  norm kadro fazlası olan branşlardan ücretli-vekil öğretmen görevlendirmesi yapılmayacaktır.

Görevlendirmeler ihtiyaç olan branşlara göre  aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınarak KPSS* puan sıralaması ve Diploma Notlarına göre yapılacaktır.

*Sıralamada Kullanılacak Öncelik:

(1) KPSS P121 (2014 KPSS Alan Sınavına Giren Adayların Kullanacağı Puan Türü)

(2) KPSS P10 (2014 KPSS Sınavına Giren Alan Sınavına Girmeyen Öğretmenlerinin Kullanacağı Puan Türü)

(3) DİPLOMA NOTU LİSANS (Puanı Olmayan Eğit. Fak.ve Fen Edb. Fak. Mezunlarının Diploma Notu)

(4) KPSS P3 (2014 KPSS Sınavına Giren Diğer Fakülte Mezunlarının Kullanacağı Puan Türü)

(5) DİPLOMA NOTU LİSANS (Puanı Olmayan Diğer Fak. Mezunlarının Diploma Notu)  

(6) DİPLOMA NOTU ÖNLİSANS (İki Yıllık Okul Öncesi, İlahiyat vb. Bölüm Mezunlarının Kullanacağı Puan Türü)

(7) ÖĞRENCİLER (Mezun Olmayanlar) (Puan Türü ve Puan Kısmını Boş Bırakacak)

(8) EMEKLİ ÖĞRETMENLER (Puan Türü ve Puan Kısmını Boş Bırakacak)

EĞİTİM DURUMU

Okul Öncesi Öğretmenliği için;
Talim Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun ataması yapılmamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar, (KPSS Puan Üstünlüğü)
Talim Terbiye Kurulu Kararına göre Okul Öncesi Öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dahil) ataması yapılmamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar, (KPSS Puan Üstünlüğü)
Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları, (KPSS Puan Üstünlüğü)
Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları, (Diploma notu üstünlüğü) ve Montösörlük  eğitimi uygulayan anaokulu,anasınıfı ve uygulama sınıfında görevlendirilecek adaylarda Montösörlük eğitim belgesi aranacak olup, öncelik bu adaylara verilecek
Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı önlisans mezunları, (Diploma notu üstünlüğü)
Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup önlisans mezunu olduğunu belgelendirenler, (Transkript notu üstünlüğü)
Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup,herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar, (Diploma notu üstünlüğü)
Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf Öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yüksek öğrenim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenecek ilgi (c ) seminer programını (60 saat ) başarı ile tamamlayanlar
Talim Terbiye Kurulu Kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan okul öncesi eğitim alanında düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar; (KPSS puanı üstünlüğü) 
Diğer Alanlardaki Ders Ücreti Karşılığı ve Vekil Öğretmen Görevlendirme İçin;
Eğitim Fakültesi Mezunları
Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları
Diğer Fakülte Mezunları
Öğrenciler
Emekli Öğretmenler
BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvuru formunda yer alan Puan Türü ve Puanı alanına KPSS P121, KPSS P10, KPSS P3, DİPLOMA NOTU LİSANS, DİPLOMA NOTU ÖNLİSANS Puanlarından, durumunuza uygun olan puanı 00.00 (Nokta İşaretini Kullanınız) formatında yazınız.(Sıralamada Kullanılacak Öncelik bölümüne bakınız)
2014 yılında yapılan KPSS Lisans sınava girmeyen fakülte mezunları Puan Türü alanına DİPLOMA NOTU LİSANS yazarak puan alanına diploma notlarını 00.00 (yüzlük sisteme dönüştürülmüş) formatında yazacak
Önlisans mezunları Puan Türü alanında DİPLOMA NOTU ÖNLİSANS yazarak puan alanına diploma notlarını 00.00 (yüzlük sisteme dönüştürülmüş)  formatında yazacak, önlisans mezunları KPSS puanı yazmayacak (Önlisans  KPSS puanları dikkate alınmayacaktır.)
Emekli Öğretmenler ve Öğrenciler Puan Türü ve Puanı Alanlarını boş bırakacak
Başvuru formunda sağlık ve adli sicil kaydı bölümü mutlaka işaretlenecek
Başvuru formu doldurulduktan sonra, görev verilmesi halinde ibraz etmek üzere mutlaka bir çıktısı alınacak
Formu tekrar doldurma durumu olmadığı için (sistem ikinci başvuruya izin vermeyecek) bilgilerinizi dikkatle yazınız
Başvuru formunun sehven eksik veya hatalı doldurulması halinde Müdürlüğümüze başvurunuz.                                                                                                                                 
GÖREV VERİLMESİ HALİNDE İSTENECEK BELGELER

Başvuru Dilekçesi ( http://tokat.meb.gov.tr  adresinden alınan elektronik başvuru çıktısı)
Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslıyla beraber fotokopisi.
Diploma Notu için Transkrip
Nüfus Cüzdanının aslıyla beraber fotokopisi.
Fotoğraf (1 Adet)
Varsa kurs belgesi aslıyla beraber fotokopisi (İngilizce, Bilgisayar, Okul Öncesi Eğitim Seminer Belgesi (60 saat)vs.)
KPSS belgesi fotokopisi

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.