Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı

Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik 8 Ekim 2019 Tarihli ve 30912 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı Yanık Tedavi Birimleri Hakkında yönetmelik detayları My Memur haberde.

56717
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sağlık Bakanlığı tarafından YANIK TEDAVİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Ekim 2019 Tarihli ve 30912 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı sağlık tesisleri tarafından verilmekte olan yanık tedavi hizmetlerinin güncel ihtiyaç ve beklentilere uygun olarak sunulmasını temin etmek üzere hizmet verilen acil travma birimlerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fizikî şartlarını, araç, gereç, tıbbi donanım standartlarını, sevk ve nakil esaslarını belirlemek, yanık merkezi, yanık ünitesi ve yanık odalarının kurulmasına, mevcutların yeniden yapılandırılmasına ve bu birimlerin işleyiş ve denetimi ile buralarda görev yapacak personelin eğitimlerine ve koruyucu yanık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait, bünyesinde yanık merkezi, yanık ünitesi veya yanık odası bulunan ve bünyesinde yanık tedavi birimi kurulması planlamaya alınan sağlık tesisleri ile bu birimlerde görev yapan personeli kapsar.

Yanık tedavi birim türleri

Yanık tedavi birimleri, hizmet verdiği yanık vakasının özelliğine, bünyesinde bulundurduğu alanlarına, sahip olduğu fizikî şartlara, yatak kapasitesine, tıbbi teknolojik donanım ve personel standartlarına göre, yanık merkezi, yanık ünitesi veya yanık odası şeklinde sınıflandırılır.

Personel görevlendirilmesi ve asgari personel standardı

Yanık tedavi birimlerinde görev yapacak sorumlu uzman tabip ve diğer personelin görevlendirmesi, ilgili sağlık tesisi yöneticisi tarafından yapılır ve Bakanlığa bildirilir.

Uzman tabip sayısı yeterli olan sağlık tesislerinde, sorumlu uzman tabiple birlikte görev yapmak ve sorumlu uzman tabibin yokluğunda, görev ve yetkilerine haiz olmak üzere; ilgisine göre, genel cerrahi, çocuk cerrahisi veya plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı tabiplerden birisi yönetici tarafından yanık merkezinde görevlendirilebilir.

Yanık ünitesinde ve yanık merkezinde sorumlu olarak görevlendirilecek uzman tabiplerin bir yanık ünitesinde veya yanık merkezinde fiilen çalışmış olduğunu ilgili kurumdan belgelemesi zorunludur. Fiili çalışma süresi, uzmanlığını aldıktan sonra, yanık ünitesi sorumlusu için en az iki ay,  yanık merkezi sorumlusu için ise en az dört aydır.

Yanık tedavi hizmetleri ekip anlayışı içerisinde yürütülür ve işin yoğunluğu veya ihtiyaca göre sorumlu tabibin talebi, yöneticinin onayı ile birime ilave personel görevlendirilmesi yapılabilir. Yanık tedavi birimlerinde psikolojik destek, rehabilitasyon ve beslenme hizmetleri ihtiyaç halinde yönetici tarafından belirlenecek bir psikolog veya sosyal çalışmacı, bir fizyoterapist ve bir diyetisyenin sorumluluğunda yürütülür. İhtiyaç halinde yönetici tarafından bu personelin sayısı artırılabilir.

Yanık merkezinde görevli sorumlu uzman tabip ve diğer sağlık personeli, başka birimlerde görevlendirilmez ve yanık merkezi haricindeki nöbet hizmetleri ile yükümlendirilmez.

Yanık ünitesi ve yanık odasında görevli sorumlu tabip bu birimdeki görevinin yanı sıra uzmanlık dalı ile alakalı poliklinik, klinik, ameliyat ve nöbet hizmetlerini de yürütebilir. Diğer sağlık personeli ihtiyaca göre yönetici tarafından kurumun diğer birimlerinde de çalıştırılabilir ve nöbet hizmetlerine dâhil edilebilir.

Yönetmelik tam metni için TIKLAYINIZ.

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!