1. HABERLER

  2. MEMUR HABERLERİ

  3. Yardımcı Hizmetler Sınıfı YHS Personelleri İçin Kanun Teklifi TBMM’de
Yardımcı Hizmetler Sınıfı YHS Personelleri İçin Kanun Teklifi TBMM’de

Yardımcı Hizmetler Sınıfı YHS Personelleri İçin Kanun Teklifi TBMM’de

657 DMK’da değişiklik kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılması ve halihazırda bu sınıfta çalışanların öğrenimlerine uygun kadro ve unvanlara atanmaları amaçlanmaktadır.

A+A-

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye Aralık 2018 itibarıyla sunuldu. Kanun teklifi ile YHS personellerinin sorunlarının çözümü adına Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılması ve halihazırda bu sınıfta çalışanların öğrenimlerine uygun kadro ve unvanlara atanmaları talep ediliyor.

My Memur olarak TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile ilgili gerekçeleri ve detayları gündeme getirerek kamuda görevli YHS personellerinin mağduriyetlerinin çözülmesi adına destek olmaya devam ediyoruz. Kanun teklifi gerekçesi şu şekildedir:

Kamu kurumlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, mübaşir, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan 111.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşadıklarından, hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.

Bilindiği gibi 2005 yılında memur sendikaları ile hükümet arasında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” için çalışma yapılacağı kararının yer alması, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin sınıf değişikliğine ilişkin beklentisini daha da arttırmıştır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki kadro unvanlarında görev yapan Devlet memurları, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı olarak;

Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personelin kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalıştırılabileceği gibi çok geniş bir tanımı olması ve bu sınıfın içinde bulunan yirmi iki unvanın ayrı ayrı görev tanımının da olmaması sebebiyle amirleri tarafından unvanları göz ardı edilerek Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulundukları gerekçe gösterilerek unvanı ile uyumsuz işlerde çalıştırılmaktadırlar.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin kadro unvanlarına ilişkin görevlerin sınırının belirtilmemiş olması bu personele kurumlarında pek çok işin gördürülebileceği personel olarak bakılmasına neden olmaktadır. Ayrıca hukuki yönü olmamasına rağmen bazı görev ve işlerin yardımcı hizmetler sınıfı personeline gördürülmesi, zaman içinde söz konusu görevlerin ilgililerin unvanı ile özdeşleşmesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememelerinde ise sorunlu personel olarak düşünülmesine sebep olmaktadır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yükselebileceği kadrolara (mühendis, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur) kurumlar tarafından genellikle ilk defa atama yoluyla personel alımına gidildiğinden ve kurumların periyodik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açmamalarından dolayı YHS personelinin eğitim durumları yeterli olsa dahi görevde yükselerek söz konusu unvanlara atanmaları pek mümkün olmamaktadır.

Maaş ve emeklilik hakları bakımından sorun yaşamaktadırlar. 657 sayılı kanunda bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin tamamının dışarıda tutulmasının rahatsızlık yaratmasının yanı sıra, ek göstergeden yararlanamadıkları için Yardımcı Hizmetler Smıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede bulunmaktadır.

Taşeron firmalara bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron personelin devlet kadrolarına işçi olarak geçirilmeleri ile birlikte ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerin bu personel eliyle gördürülmesi sonucu YHS personeline ihtiyaç da kalmamış olduğundan YHS personelinin diğer hizmet sınıflarında değerlendirilmeleri kamu olacaktır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenecek geçici madde ile atıl durumda olan ve hali hazırda memurun tanımı ile uyuşmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı tümden kaldırılarak bu sınıfta bulunan personelin öğrenimlerine uygun hizmet sınıflarında değerlendirilerek kamu yararının gözetilmesi ve verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi:

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinin “X- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” başlıklı bendi, başlığı ile birlikte madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 46- Kamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kadrolarda görev yapan personel, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki altmış gün içinde, Genel Hizmetler Sınıfına dâhil aynı dereceli memur unvanlı kadrolara veya kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmelikleri ve diğer ilgili mevzuatla aranan şartları taşımaları kaydıyla, memur unvanlı kadroyla aynı düzeydeki ve aynı dereceli diğer unvanlı kadrolara; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mesleki veya teknik öğrenimlerini tamamlamış olan personel ise söz konusu öğrenimle ihraz etmiş bulundukları unvanlara ilişkin diğer hizmet sınıflarındaki aynı dereceli veya 45 inci madde esas alınarak daha üst dereceli kadrolara atanırlar.

Bu madde kapsamında öğrenimle ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara yapılacak atama işlemleri, ilgili personelin bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonraki on iş günü içinde talep etmesi halinde; memur unvanlı kadroyla aynı düzeydeki diğer unvanlı kadrolara yapılacak atama işlemleri, ilgili personelin bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonraki on iş günü içinde talep etmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyaçları doğrultusunda bu talebi uygun görmesi halinde; bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonraki on iş günü içinde herhangi bir talepte bulunmayan personelin memur unvanlı kadroya yapılacak atama işlemleri ise resen kurumlarınca yürütülür.

Bu madde kapsamındaki personelin atanacakları kadrolar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve bu kadrolara atananların Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kadroları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas ve iptal edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

MADDE 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Kanun teklifi tam metni için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
6 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler