Yüksek Seçim Kurulu Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Yüksek Seçim Kurulu belirlediği kontenjanlarda çalışmak üzere Sözleşmeli Programcı ve Sözleşmeli Çözümleyici alımı yapmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Yüksek Seçim Kurulu 14.06.202- 23.06.2021 tarihleri arasında Programcı ve Sözleşmeli Çözümleyici personeli alımları yapıyor.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici ve 3 adet Sözleşmeli Programcı alınacaktır.

YSK, Sözleşmeli Programcı ve Sözleşmeli Çözümleyici

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 almış olmak,
  • Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
  • Adaylar Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecek olup yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler sözlü sınava alınmazlar.

Özel Şartlar

  • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, Istatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  • En az 50 (elli) iç ve dış kullanıcısı bulunan kamu ya da özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi Olmak ve bunu belgelemek.

Sözleşmeli Programcı Pozisyonu için Aranacak Özel Şartlar

  • Mühendislik fakültelerinin müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren bölümlerden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru Tarihi: Başvurular 14.06.2021 tarihinde saat 09.00‘da başlayıp, 23.06.2021 tarihinde saat 17.00‘de sona erecektir.

Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde https://www.ysk.gov.tr yer alan “Aday Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yayınlanan ilanla ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bu bağlantıdan faydalanabilirler.

Şarkışla Belediyesi İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Yapıyor!

Exit mobile version